top of page

Wat is KLJ?

Missie
KLJ is een jeugd- en jongerenbeweging voor kinderen, adolescenten en volwassenen van 6 tot 35 jaar.
Wij willen in een landelijke omgeving, vanuit een dorpsgevoel en eigentijdse christelijke inspiratie streven naar een kwaliteitsvolle, leuke werking voor iedereen. Wij spelen bij KLJ Peulis samen
in gemengde groepen en dat zorgt ervoor dat KLJ'ers sterker worden als persoon
en als groep. Wij willen een meerwaarde betekenen voor de hele maatschappij.

Visie

 • Onze afdeling wordt in alle eigenheid ondersteunt door KLJ nationaal.
  Wij volgen met KLJ Peulis niet de standaard erkende manier van werken.
  Wij hebben gemengde groepen, aparte ingedeelde leeftijdsgroepen met
  aangepaste activiteiten.

 • Bij KLJ wordt er gestreefd naar een leuke, kwaliteitsvolle werking op verschillende niveaus. Daarom biedt KLJ nationaal vorming en ondersteuning aan voor bestuursleden, afdelingen en vrijwilligers. Onze afdeling zelf stimuleert nieuwe vrijwilligers om hieraan deel te nemen.

 • Iedereen die lid is van KLJ is verbonden door dorpsgevoel. Het maakt niet uit waar je woont, bij KLJ zijn we verbonden door onze omgeving en haar landelijke karakter.

 • Bij KLJ zijn christelijke waarden belangrijk. Er zijn een aantal waarden waar KLJ op een bewuste en eigentijdse manier voor gaat: vriendschap, solidariteit, vergeving, respect ...

 • KLJ nationaal reikt ook onze afdeling voorbeeldwerkvormen aan: spel en ontspanning, het innemen van maatschappelijke standpunten, sport- en cultuurwerking ... Er wordt ruimte gelaten voor vernieuwing, creativiteit en verandering. 

KLJ_Peulis_LOGO_HD.png
bottom of page